Rodzaje wartości i przykłady

Rodzaje wartości i przykłady / Rozwój osobisty i samopomoc

W swojej misji i wizji życia twoje wartości towarzyszą ci stałe odniesienie w akcji. W płaszczyźnie działania szczęśliwe wydarzenia są tymi, które są dostosowane do tych celów, które cię określają. Każda osoba jest wyjątkowa, podobnie jak ich wartości. ¿Jakie są różne wartości, które mogą kierować twoim życiem? Wartości są ważne w odniesieniu do aspektów osobistych, rodzinnych, społecznych, pracy i uniwersalnych. W tym artykule Psychology-Online, rodzaje wartości i przykłady, zagłębiamy się w tę ważną kwestię na poziomie ludzkim.

Możesz być także zainteresowany: Wartościami człowieka: lista z przykładami Indeks
 1. Wartości osobiste: definicja i lista przykładów
 2. Wartości rodzinne: definicja i lista przykładów
 3. Wartości społeczne: definicja i lista przykładów
 4. Wartości zawodowe: definicja i lista przykładów
 5. Uniwersalne wartości: definicja i lista przykładów

Wartości osobiste: definicja i lista przykładów

Wartości typu osobistego to kluczowe zasady rządzące naszym życiem w praktyce i podejmowaniu decyzji. Wartości te są obecne nie tylko w stylu życia, ale także w interpretacji rzeczywistości, ponieważ każdy człowiek czyni to z perspektywy własnego spojrzenia. Wokół tej refleksji możesz zwiększyć swój poziom samowiedzy, ponieważ jest to ćwiczenie introspekcji. Oto kilka przykładów osobistych wartości, które mogą kierować czyimś działaniem:

 • Szczerość
 • Szacunek
 • Życzliwość
 • Lojalność

Wartości rodzinne: definicja i lista przykładów

Historia człowieka nabiera szerszego znaczenia poprzez kontekst wzrostu. Rodzina jest ramą odniesienia społecznego. Wartości rodzinne to te zwyczaje lub niewidzialne prawa, które wiążą system rodzinny i są przekazywane między pokoleniami. Wartości rodzinne są bardzo ważne, a także inspirują filmy, które pokazują mocne i słabe strony bohaterów fabuły połączonej wspólną historią. Jeśli każdy człowiek jest wyjątkowy, każda rodzina jest także wyjątkowa. ¿Jakie przykłady wartości rodzinnych możemy wspomnieć w tej sekcji?

 • Wartość samej rodziny jako zasady, która czyni ten system jednym z ważnych filarów życia.
 • Szacunek dla rodziców i dziadków to kolejna obserwowalna wartość w tym obszarze.

Wartości społeczne: definicja i lista przykładów

W odniesieniu do poprzedniego punktu życie człowieka również odnosi się do jego okoliczności. Zmienne związane z otoczeniem rodzinnym i społecznym tego bohatera. Wartości społeczne są istotne dla wzmocnienia koegzystencji z innymi poprzez więzi, które zaczynają się od tych wartości społecznych. Systemy społeczne mogą być od pary, grupy przyjaciół, towarzyszy, mieszkańców miasta itd. Te wartości mogą być związane z umiejętnościami społecznymi. Wartości społeczne nie są statyczne i niezmienne, ale mogą się zmieniać w czasie. Ta zmiana wpływa również na rzeczywistość rodzinną i osobistą. Niektóre przykłady wartości społecznych mających na celu poprawę współistnienia w społeczeństwie to:

 • Szacunek
 • Tolerancja
 • Miłość
 • Przyjaźń

Wartości zawodowe: definicja i lista przykładów

Aspekt zawodowy jest bardzo ważny w rozwoju człowieka, ponieważ praca zajmuje znaczną część czasu niezbędnego do przejścia na emeryturę. Wartości zawodowe są stałym punktem odniesienia w miejscu pracy, każdy pracownik opiera się na tych zasadach, aby podejmować codzienne decyzje. Profesjonalne wartości to podstawa wykonywania działalności zawodowej każdego z nich. Program nauczania zawiera dane dotyczące profesjonalnej i kształtującej trajektorii człowieka. Jednak wartości mogą być również uwzględnione, ponieważ są one również fundamentalne w odniesieniu do osobistej marki bohatera. ¿Jakie wartości zawodowe są szczególnie cenione przez firmy?

 • Zobowiązanie
 • Szczerość
 • Towarzystwo
 • Odpowiedzialność
 • Etyka

Uniwersalne wartości: definicja i lista przykładów

Ze społecznego punktu widzenia każda istota ludzka pozostawia swój ślad poprzez swoje wartości. Poszukiwanie wspólnego dobra opiera się na praktyce tych uniwersalnych pojęć, które zwiększają indywidualne i zbiorowe szczęście i dobrobyt. Oznacza to, że są wartościami, które wywołują podziw i uznanie dla ich związku z praktyką dobra. Samo pojęcie uniwersalne wyraża istotę tego typu wartości. Są to dobra, które generują pozytywny efekt w sposób ogólny, u innych ludzi i na planecie. Szczególną cechą tego typu wartości jest poziom zasięgu. Istnieją bardzo ważne wartości uniwersalne. Na przykład:

 • Solidarność
 • Szacunek dla wolności każdego człowieka

Ten artykuł ma charakter czysto informacyjny, w psychologii internetowej nie mamy zdolności do diagnozowania ani zalecania leczenia. Zapraszamy do pójścia do psychologa, aby w szczególności zająć się twoją sprawą.

Jeśli chcesz przeczytać więcej artykułów podobnych do Rodzaje wartości i przykłady, zalecamy wejście w naszą kategorię rozwoju osobistego i samopomocy.

Przetarg, B. (1994). Wartości ludzkie. Warsztaty redaktorów.