Rodzaje głównych komórek ludzkiego ciała

Rodzaje głównych komórek ludzkiego ciała / Neuronauki

Ludzkie ciało składa się z 37 bilionów komórek, to jest jedność życia.

Nic dziwnego, że znajdujemy między nimi wielką dywersyfikację w celu wykonywania różnych funkcji, co pozwala nam uzupełniać i zaspokajać życiowe potrzeby organizmu, takie jak utrzymanie struktury ciała, odżywianie i oddychanie. Szacuje się, że Istnieje około 200 typów komórek że możemy odróżnić w organizmie, niektóre bardziej badane niż inne.

W tym artykule omówimy główne kategorie grupujące typy komórek według ich cech.

Dlaczego te mikroskopijne ciała mają znaczenie??

Chociaż nasze procesy umysłowe zdają się wynikać z jakiegoś ukrytego zakątka naszej głowy, w którym połączenie między duszą a ciałem jest ustanowione, jak wierzył filozof Kartezjusz, prawdą jest, że są one zasadniczo wyjaśniane przez związek między ludzkim organizmem a ludzkim ciałem. środowisko, w którym żyje. Dlatego znajomość typów komórek, z których jesteśmy zbudowani pomaga zrozumieć, jak jesteśmy iw jaki sposób doświadczamy rzeczy.

Jak możesz sobie wyobrazić, nie będziemy rozmawiać o każdym z nich, ale zrobimy kilka ogólnych pociągnięć pędzlem o niektórych z nich, aby lepiej zrozumieć nasze ciało.

Klasyfikowanie klas komórek

Przed rozpoczęciem najlepiej byłoby pogrupować typy komórek, aby lepiej zorganizować temat. Istnieje kilka kryteriów rozróżniania różnych typów komórek.

W przypadku, który nas dotyka (komórki istoty ludzkiej), możemy je sklasyfikować w zależności od grupy komórek, do których należą, to znaczy w jakim typie tkanki można je znaleźć.

Ciało ludzkie składa się z czterech różnych rodzajów tkanek, dzięki czemu jesteśmy w stanie utrzymać różne środowiska w stosunkowo niewielkiej odległości od siebie że nasze ciało musi działać prawidłowo. Te kategorie tkanek są następujące:

 1. Tkanka nabłonkowa: konfiguruje powierzchowne warstwy organizmu. Z kolei można go podzielić na powłokę i gruczoł.
 2. Tkanka łączna: działa jako połączenie między tkankami i kształtuje strukturę ciała. Kość, chrząstka i krew są najbardziej wyspecjalizowanymi tkankami łącznika.
 3. Tkanka mięśniowa: jak sama nazwa wskazuje, jest to zgodne z grupowaniem komórek, które tworzą mięśnie.
 4. Tkanka nerwowa: tworzone przez wszystkie elementy, które tworzą układ nerwowy.

1. Komórki tkanki nabłonkowej

W tej grupie znajdujemy komórki, które są częścią najbardziej powierzchownych warstw organizmu. Jest podzielony na dwa typy, które zobaczymy poniżej wraz z ich podstawowymi cechami.

1.1. Tkanina do powlekania

Są to warstwy, które pokrywają organizm.

 • Komórki naskórka lub keratyny: komórki, które tworzą skórę. Są one umieszczone w zwarty sposób i są ściśle połączone ze sobą, aby nie dopuścić do wejścia czynników zewnętrznych. Są bogate w błonnik keratynowy, który zabija je, gdy wznoszą się do najbardziej powierzchownej części skóry, tak że gdy docierają na zewnątrz, są twarde, suche i mocno zagęszczone..

 • Komórki pigmentowane: ten typ komórek jest tym, który nadaje kolor skórze dzięki produkcji melaniny, która służy jako ochrona przed promieniowaniem słonecznym. Problemy w tych komórkach mogą powodować na przykład wiele problemów w skórze i wzroku, jak to ma miejsce w niektórych typach albinizmu.
 • Komórki Merkel: te komórki są odpowiedzialne za zapewnienie nam dotyku. Są one połączone z układem nerwowym, aby przekazywać te informacje w kierunku mózgu.
 • Pneumocyty: zlokalizowane w pęcherzykach płucnych, mają funkcję mostkowania powietrza zebranego w płucach z krwią, w celu wymiany tlenu (O2) na dwutlenek węgla (CO2). W ten sposób znajdują się na początku sekwencji funkcji odpowiedzialnych za dostarczanie tlenu do wszystkich części ciała.
 • Komórki brodawkowate: komórki znajdujące się w języku. To dzięki nim mamy poczucie smaku dzięki zdolności do otrzymywania chemikaliów i przekształcania tych informacji w sygnały nerwowe, które tworzą smak.
 • Enterocyty: komórki gładkiego jelita, które są odpowiedzialne za wchłanianie strawionych składników odżywczych i przekazywanie ich do krwi, która ma być transportowana. Jego funkcją jest zatem sprawienie, aby funkcja ściany była przepuszczalna dla pewnych składników odżywczych i nieprzekraczalna dla innych substancji.
 • Komórki śródbłonka: są to te, które konfigurują i strukturyzują naczynia włosowate, umożliwiając prawidłową cyrkulację krwi. Awarie w tych komórkach mogą spowodować uszkodzenie komórek w bardzo ważnych narządach, które przestałyby działać prawidłowo, aw niektórych przypadkach może to prowadzić do śmierci.
 • Gametos: czy komórki biorą udział w zapłodnieniu i tworzeniu zarodka. U kobiety jest to zalążek, a u mężczyzny nasienie. Są jedynymi komórkami, które zawierają tylko połowę naszego kodu genetycznego.

1.2. Tkanka gruczołowa

Grupy komórek, które mają wspólną funkcję generowania i uwalniania substancji.

 • Komórki gruczołów potowych: rodzaje komórek, które produkują i wydalają pot na zewnątrz, głównie w celu zmniejszenia temperatury ciała.
 • Komórki gruczołów łzowych: są odpowiedzialni za generowanie łez, ale ich nie przechowują. Jego główną funkcją jest smarowanie powieki i prawidłowe jej przesuwanie nad gałką oczną.
 • Komórki gruczołów ślinowych: odpowiedzialny za produkcję śliny, która ułatwia trawienie pokarmu, a jednocześnie jest dobrym środkiem bakteriobójczym.
 • Hepatocyty: należące do wątroby, pełnią kilka funkcji, w tym wytwarzanie żółci i zapas energii glikogenu.
 • Komórki kalcyformalne: komórki znajdujące się w różnych częściach ciała, np. w układzie pokarmowym lub oddechowym, które są odpowiedzialne za wytwarzanie „śluzu”, substancji, która służy jako bariera ochronna.
 • Komórki podniebienne: znajduje się w żołądku, ta klasa komórek odpowiada za wytwarzanie kwasu solnego (HCl), odpowiedzialnego za prawidłowe trawienie.

2. Komórki tkanki łącznej

W tej kategorii znajdziemy typy komórek, które są częścią tkanki strukturalnej i tkanki łączącej.

 • Fibroblasty: są dużymi komórkami odpowiedzialnymi za utrzymanie całej struktury ciała dzięki produkcji kolagenu.
 • Makrofagi: rodzaje komórek, które znajdują się na obrzeżach tkanki łącznej, szczególnie na obszarach o wysokim ryzyku inwazji, takich jak wejście do ciała, z funkcją ciał obcych fagocytozy i prezentowanie antygenów.
 • LimfocitosKomórki te, często zgrupowane w leukocytach lub białych krwinkach, oddziałują z antygenami wskazanymi przez makrofagi i są odpowiedzialne za generowanie odpowiedzi obronnej przeciwko nim. Są to te, które generują przeciwciała. Są one podzielone na typ T i B.
 • Monocyty: stanowią początkową formę makrofagów, ale w przeciwieństwie do nich krążą we krwi i nie osadzają się w określonym miejscu.
 • Eozynofile: są klasą leukocytów, które generują i rezerwują różne substancje, które są używane do obrony przed inwazją pasożytniczą przez organizm wielokomórkowy.
 • Basofile: białe krwinki, które syntetyzują i przechowują substancje sprzyjające procesom zapalnym, takie jak histamina i heparyna. Odpowiedzialny za powstawanie obrzęków.
 • Komórki tuczne: klasa komórek, które produkują i rezerwują duże ilości substancji (w tym histaminę i heparynę), które uwalniają je jako odpowiedź obronną, pomagając innym komórkom układu odpornościowego.
 • Adipocyty: komórki, które znajdują się w całym ciele i mają zdolność do wychwytywania głównie tłuszczów jako rezerwy energii.
 • Chondrocyty i chondrocyty: są odpowiedzialni za tworzenie tkanki, którą znamy jako chrząstkę. Chondroblasty wytwarzają chondrocyty, które mają funkcję wytwarzania niezbędnych składników do tworzenia chrząstki.
 • Osteoblasty i osteocyty: komórki odpowiedzialne za tworzenie kości, generujące proces zwapnienia i warunkujące proces wzrostu i dojrzewania ludzi. Różnica między nimi polega na tym, że osteoblast jest początkową fazą osteocytu.
 • Czerwone krwinki: znany również jako erytrocyty, ten typ komórek jest głównym we krwi, transportując O2 do komórek i wydobywając CO2 do płuc. To oni nadają charakterystyczny kolor krwi, zawierając hemoglobinę białka.
 • Płytki krwi lub trombocyty: małe komórki, które są aktywowane po uszkodzeniu naczynia krwionośnego i konieczne jest jego naprawienie, aby uniknąć utraty krwi.

3. Komórki tkanki mięśniowej

W tej grupie znajdujemy tylko jeden rodzaj komórek, który strukturyzuje mięśnie, odpowiedzialny za mobilność organizmu.

 • Włókna mięśniowe lub miocyty: główna komórka, która kształtuje mięśnie. Są wydłużone i mają zdolność do kurczenia się. Włókna mięśniowe można różnicować między prążkowanym szkieletem, co pozwala nam na dobrowolną kontrolę ciała; prążkowane serce, nie jest dobrowolne i odpowiada za utrzymanie ruchu serca; i gładka, mimowolna natura, która kontroluje aktywność innych narządów wewnętrznych, takich jak żołądek.

4. Komórki tkanki nerwowej

Wreszcie w tej kategorii znajdują się komórki, które są częścią układu nerwowego.

 • Neurony: ten rodzaj komórek jest głównym elementem układu nerwowego, który ma funkcję odbierania, prowadzenia i przekazywania impulsów nerwowych.
  • Aby dalej rozwinąć temat, możesz przeczytać artykuł „Typy neuronów: funkcje i funkcje”.
 • Neuroglia: zestaw komórek z funkcją wspierania neuronów, takich jak ochrona, izolacja lub środki, przez które można się poruszać, głównie.
 • Szyszki: komórki znajdujące się w siatkówce, które wychwytują światło o wysokiej intensywności, zapewniając poczucie widzenia w ciągu dnia. Pozwalają nam także odróżnić kolory.
 • Laski: komórki, które współpracują z poprzednimi w siatkówce, ale przechwytują światło o niskiej intensywności. Są odpowiedzialni za widzenie w nocy.