Wartości ludzkiej listy z przykładami

Wartości ludzkiej listy z przykładami / Rozwój osobisty i samopomoc

Kiedy mówimy o wartościach człowieka, odwołujemy się do zbioru zasad, które ułatwiają harmonię i współistnienie w społeczeństwie. Normy te obowiązują w czasie i pewnym czasie i są częścią rozwoju ludzkiego, odkąd wyłaniają się poprzez ich wzrost, humanizację i podbój wolności. Chodzi o wartości, które pojawiły się w wyniku wysiłku ludzi, aby podbić samych siebie i miłości do innych.

W tym artykule Psychology-Online porozmawiamy o wartości człowieka, a my podamy wam listę przykładów. Wyjaśnimy szczegółowo, jakie są wartości ludzkie, typy istniejących wartości i z czego się one składają. Ponadto damy Ci najlepsze klucze do rozwoju osobistego, abyś nauczył się postępować zgodnie ze swoimi osobistymi wartościami.

Być może zainteresują Cię także: Słabości człowieka: lista z przykładami Indeks
 1. Wartości ludzkie: lista i przykłady
 2. 10 Rodzaje wartości człowieka
 3. Jak zmienić lub poprawić moje osobiste wartości?
 4. Zalety działania zgodnie z naszymi osobistymi wartościami

Wartości ludzkie: lista i przykłady

Wiele współczesnych kultur ma tego rodzaju wartości ludzkie i pomaga nam się dowiedzieć jak postępować z samym sobą iz innymi ludźmi.

Osoba, która ma dobrze określone wartości osobiste i działa zgodnie z nimi, jest osobą, która z pewnością ma dobra stabilność emocjonalna, dobre zdrowie psychiczne i dlatego ich jakość życia jest również bardzo dobra. Wręcz przeciwnie, osoba, która nie jest zgodna z własnymi wartościami osobistymi, jest bardziej skłonna do zmiany samopoczucia emocjonalnego.

Lista wartości ludzkich i ich znaczenie

Następnie pokażemy, jakie są główne wartości człowieka, krótko wyjaśniając, na czym polega każdy z nich.

 • Miłość. Miłość jest niezwykle ważną i potężną wartością, jest zasadą jedności i połączenia między nami a wszechświatem. Możemy manifestować miłość do innych, czyniąc dobro poprzez nasze działania.
 • Przyjaźń. Podobnie jak miłość jest jedną z najcenniejszych wartości i można ją nawet uznać za część miłości. Chodzi o związek miłości, wsparcia i zaufania między dwojgiem ludzi lub więcej.
 • Życzliwość. Jest to cecha, którą ludzie zawsze starają się czynić dobro innym i w której zło nie istnieje.
 • Zaufanie. Możemy powiedzieć, że bardziej niż cokolwiek innego jest to akt wiary, ponieważ osoba, która ufa depozytowi w coś lub kogoś.
 • Bractwo. Jest to więź łącząca i dobra korespondencja między rodzeństwem lub wśród tych, które są uważane za takie.
 • Cześć. Jest to jakość lub głębokie poczucie godności.
 • Szczerość. To jakość ludzi sprawia, że ​​zachowują się w sposób uczciwy i spójny, przestrzegając zasad, aby mieć dobre współistnienie z innymi.
 • Sprawiedliwość. Chodzi o uczciwe działanie wobec siebie i innych, dając każdej osobie to, na co naprawdę zasługuje zgodnie ze swoimi działaniami.
 • Wolność. Chodzi o działanie z wolną wolą w odpowiedzialny sposób i bez krzywdzenia kogokolwiek. Osoba, która jest wolna, może robić to, czego naprawdę chce, o ile to, co robi, nie wpływa bezpośrednio lub pośrednio na innych ludzi.
 • Pokój. Chodzi o harmonijne działanie z innymi ludźmi, aby osiągnąć doskonałe współistnienie w społeczeństwie lub z rodziną.
 • Szacunek. Chodzi o wartość i dobre traktowanie, które dajemy sobie i innym, w szczególności rozpoznając cechy, zasługi lub sytuacje.
 • Odpowiedzialność. Osoba odpowiedzialna jest brana pod uwagę, gdy jest w stanie przejąć kontrolę nad własnymi działaniami, podejmować własne decyzje i postępować zgodnie z nimi.
 • Solidarność. Chodzi o to, by pomagać innym bez udawania, że ​​otrzymują cokolwiek w zamian, współpracując w sprawie innych.
 • Tolerancja. Kiedy osoba jest tolerancyjna, wykazuje otwartą postawę i bez uprzedzeń wobec opinii innych ludzi, nawet jeśli są inni niż ich własne.
 • Odwaga. Chodzi o stawienie czoła z odwagą i decyzją wszystkich trudnych sytuacji, które przychodzą nam na drogę, bez względu na obawy, że to może nas spowodować.

10 Rodzaje wartości człowieka

Wartości człowieka, które widzieliśmy na poprzedniej liście, można sklasyfikować według jego charakter i cechy. Zgodnie z wiedzą filozoficzną główne typy wartości są następujące:

1. Wartości moralne

Te związane z cnotami i realizacją jako istoty ludzkie. Celem wartości moralnych jest dążenie do cnoty, tego, co dobre, a co nie.

2. Wartości religijne

Te ludzkie wartości są określane przez różne religie i zazwyczaj opierają się na pojęciach dobroci, wiary i poświęcenia.

3. Wartości ludzkie

Te wartości ludzi i ich natura. Jego głównym celem jest poprawa współistnienia i wspieranie empatii.

4. Wartości uniwersalne

Są to wartości człowieka, które można zastosować do wszystkich społeczeństw, kultur, statusu ekonomicznego i religii. Na przykład tolerancja i szacunek to dwa typy uniwersalnych wartości.

5. Wartości estetyczne

Jak sama nazwa wskazuje, wartości estetyczne są ukierunkowane na piękno i radość harmonii, wartości te są stosowane przede wszystkim w sztuce i ekspresji twórczej.

6. Wartości intelektualne

Tego typu wartości skupiają się na poszukiwaniu wiedzy i prawdy.

7. Wartości fizyczne

Zgodnie z teorią piramidy Maslowa, ten typ wartości człowieka koncentruje się na utrzymaniu pewnego poziomu dobrego samopoczucia i zdrowia fizycznego, unikając w ten sposób stanów chorobowych lub słabości.

8. Wartości społeczne

Wartości społeczne to te, które są uznawane przez kulturę lub społeczeństwo i których celem jest wzmocnienie więzi ludzkich.

9. Wartości afektywne

Bardzo powiązane z poprzednim punktem, znajdujemy te wartości człowieka, wartości afektywne to te związane z miłością, uczuciem i przyjemnością interpersonalną.

10. Wartości ekonomiczne

Wreszcie, jednym z najbardziej rozpowszechnionych dziś typów wartości są wartości ekonomiczne. Ich celem jest poszukiwanie stabilności monetarnej i osiągnięcie większych korzyści gospodarczych. Wśród tego typu wartości znajdujemy biznes i profesjonaliści.

Jak zmienić lub poprawić moje osobiste wartości?

Teraz, gdy daliśmy ci lista wartości ludzkich, zapoznajmy Cię z kilkoma kluczami psychologicznymi, dzięki czemu możesz poprawić swoje wartości osobiste.

Kiedy nie czujemy się komfortowo z wartościami osobistymi, które przyjęliśmy przez całe życie i chcielibyśmy wprowadzić modyfikacje lub dodać do tych, które już mieliśmy, w większości przypadków nie będzie to łatwe zadanie.

¿Dlaczego nie jest łatwo zmienić nasze osobiste wartości?

Jest to trudne, ponieważ całe lub prawie całe życie działaliśmy w oparciu o to, co mamy teraz i staliśmy się głęboko zakorzenionymi nawykami, jednak mimo to zawsze możesz coś zrobić, aby to osiągnąć i przyjąć wartości ludzkie bardziej pozytywy.

Poniżej przedstawiamy szereg wskazówek, dzięki którym możesz zrobić pierwszy krok, aby zacząć przyjmować bardziej pozytywne wartości w swoim życiu:

 • Określ swoje własne wartości i mocne strony, gdy już to zrobisz, określ, które z nich możesz ulepszyć i jakiego rodzaju negatywne działania musisz zmodyfikować.
 • Określ, które są nowe wartości, które chciałbyś przyjąć.
 • Aktywnie uczestnicz w rozwoju swoich nowych wartości i ulepsz te, które już posiadasz, i naprawdę zaangażuj się w to. Na przykład, jeśli chcesz poprawić wartość odpowiedzialności lub zacząć ją przyjmować, od tej chwili przestań obwiniać innych za własne działania i przejąć nad nimi kontrolę oraz podejmować własne decyzje.
 • Rozumie i szanuje wartości innych poprzez praktykowanie empatii.
 • Bądź świadomy, że nie będziesz w stanie ich modyfikować z dnia na dzień, ponieważ jest to stała praca i tak samo jak zajęcie czasu, aby przyjąć te, które masz teraz, musisz także poczekaj chwilę zrobić nowy nawyk.

Zalety działania zgodnie z naszymi osobistymi wartościami

Teraz, gdy znasz wszystkie wartości człowieka i udostępniliśmy Ci listę przykładów, ważne jest, aby znać zalety działania zgodnie z naszymi własnymi wartościami.

Fakt zidentyfikowania nasze własne wartości osobiste a także wprowadzanie ich w życie, a tym samym ich spójność z naszym codziennym życiem, ma szereg zalet, które są tak cenne, że suma każdego z nich pomaga nam zwiększyć równowagę i dobre samopoczucie emocjonalne.

Jeśli chcesz stworzyć osobisty plan rozwoju, powinieneś wiedzieć, że niektóre z najważniejszych zalet są następujące:

 • Pomagają nam wiedzieć więcej dla siebie.
 • Dają nam większe stabilność emocjonalna.
 • Pomagają nam mieć lepszy związek ze sobą iz innymi.
 • To czyni nas bardziej całymi ludźmi
 • Kiedy działamy w zgodzie z naszymi osobistymi wartościami, łatwiej jest nam to przyjąć nasze własne decyzje bez wahania.
 • Pomagają nam wiedzieć, czym są nasze prawdziwe priorytety i dlatego dają nam cenne informacje o tym, jak inwestować nasz czas.
 • Inni będą postrzegać nas jako bezpieczniejszych i bardziej wiarygodnych ludzi, zauważając, że działamy zgodnie z naszymi własnymi wartościami.

Ten artykuł ma charakter czysto informacyjny, w psychologii internetowej nie mamy zdolności do diagnozowania ani zalecania leczenia. Zapraszamy do pójścia do psychologa, aby w szczególności zająć się twoją sprawą.

Jeśli chcesz przeczytać więcej artykułów podobnych do Wartości człowieka: wymień przykłady, zalecamy wejście w naszą kategorię rozwoju osobistego i samopomocy.

Referencje
 1. Negrete, L. N (s.f.). Uniwersalne wartości. Pobrano 24 listopada 2018 r. Z https://www.uv.mx/psicologia/files/2014/11/VALORES-UNIVERSALES.pdf