Zarządzanie i organizacja biznesu - Strona 2

Mocne i słabe strony firmy z przykładami

Odporność organizacji wzrasta od identyfikacji jej mocnych i słabych stron. Dzięki tej wewnętrznej diagnozie jednostka może zaprojektować plan działania, aby...

Style przywództwa według Golemana

Zjawisko przywództwo odnosi się do wpływ osoby (lider) nad pozostałymi składnikami grupy. Według American Heritage Dictionary, przywództwo jest “wiedza, postawy...

Jak złożyć i zarządzać gabinetem psychologii

¿Czy ukończyłeś szkolenie jako psycholog i chcesz zrobić duży krok? Istnieje wiele wyjść po zrobieniu kariery skoncentrowanej na zdrowiu psychicznym,...

Jak zwiększyć wydajność mojego biura psychologicznego

Świat pracy zawiera wiele wyników i alternatyw, aby móc dostosować się do naszych mocnych stron i predyspozycji. Praca dla innej...

Zmiany w znaczeniu pracy

Stosunkowo często media powtarzają brak ludzi do wykonywania niektórych zadań. Łatwo jest znaleźć recenzje prasowe wskazujące na niedobór pracowników w...