Anatomia, cechy i funkcje komór mózgowych

Anatomia, cechy i funkcje komór mózgowych / Neuronauki

Nasz mózg jest złożonym organem, utworzonym przez wiele różnych struktur, które umożliwiają realizację bardzo różnorodnych funkcji.

Jednym z różnych systemów, które są częścią mózgu i które pozwalają na jego strukturę i utrzymanie, jest system komór mózgowych, czyli, sieć komór mózgowych.

  • Możesz być zainteresowany: „Części ludzkiego mózgu (i funkcje)”

Układ komorowy: definicja i pochodzenie

Komory mózgowe to szereg struktur znajdujących się wewnątrz mózgu są ze sobą połączone, tworząc znany system przedsionkowy. Same komory byłyby powiększeniami wspomnianego systemu, które tworzą serię ubytków wyłożonych eppendorfem.

W układzie komorowym większość płynu mózgowo-rdzeniowego pochodzi (szacuje się, że coś więcej niż 60%), szczególnie w strukturach i komórkach wyściółkowych splotu naczyniówkowego.

Układ komorowy Pochodzi z płodu w trzecim tygodniu ciąży, ewoluuje z centralnego kanału cewy nerwowej. Składa się z czterech komór i różnych kanałów, które je komunikują.

  • Powiązany artykuł: „Płyn mózgowo-rdzeniowy: skład, funkcje i zaburzenia”

Składniki systemu komorowego

W sumie są cztery komory mózgowe, połączone między sobą różnymi kanałami i otworami.

W górnej części i tuż poniżej ciała modzelowatego znaleźliśmy komory boczne, para bliźniaczych komór, które znajdują się wzdłuż półkul mózgowych. To właśnie w tych komorach możemy głównie znaleźć sploty naczyniówkowe, w których wytwarzana jest większość płynu mózgowo-rdzeniowego..

Te komunikują się przez otwór komorowy Monro z trzecią komorą, który znajduje się poniżej wzgórza. Wreszcie trzecia i czwarta komora (zlokalizowana między pniem mózgu a móżdżkiem) komunikuje się przez akwedukt mózgowy lub Silvio.

Czwarta komora łączy się z rdzeniem kręgowym przez kanał wyściółki, który przemieszcza się przez cały rdzeń i pozwala płynowi mózgowo-rdzeniowemu przepływać przez niego do końca w tak zwanej komorze końcowej.

Czwarta komora Łączy się również przez otwory Luschki i Magendie z pajęczynówką, co pozwala na rozprowadzenie płynu mózgowo-rdzeniowego w mózgu.

Funkcje komór mózgowych

Komory w mózgu i ogólnie system komorowy mogą wydawać się pozostałością rozwojową, która nie ma zbyt wielu funkcji, ale w rzeczywistości są to elementy o ogromnym znaczeniu dla utrzymania zdrowia i stanu mózgu.

Niektóre z ich głównych funkcji są następujące.

1. Produkcja płynu mózgowo-rdzeniowego

Jest to główna funkcja komór mózgowych. Chociaż jest on również wydzielany w niewielkich ilościach przez inne struktury, takie jak przestrzeń podpajęczynówkowa, większość płynu mózgowo-rdzeniowego, który posiadamy, jest wydzielana przez sploty naczyniówkowe układu komorowego..

Płyn ten oferuje środki, za pomocą których mózg usuwa odpady z działalności, pozwalając jednocześnie na stworzenie stabilnego środowiska dla funkcjonowania neuronów, a nawet przyczynić się do odżywienia i ułatwienia funkcjonowania komórek. Pozwala również mózgowi unosić się, zmniejszając jego wagę, jednocześnie pomagając chronić go przed czynnikami i uszkodzeniami zewnętrznymi. Wreszcie, pozwala utrzymać stabilny poziom wewnętrznego ciśnienia w mózgu.

2. Przyczyń się do utrzymania zdrowego mózgu

Sploty naczyniówki, oprócz wytwarzania płynu mózgowo-rdzeniowego, pomagają zapobiegać wpływowi szkodliwych substancji zewnętrznych na niego i docierają do niego przez resztę mózgu, tak że Przyczyń się do utrzymania mózgu w zdrowiu.

3. Utrzymanie kształtu i struktury mózgu

Komory mózgowe mogą się one w dużym stopniu rozszerzać w zależności od potrzeb organizmu. Choć może się wydawać, że nieistotna funkcja pozwala na utrzymanie struktury mózgu i jego połączeń. Ponadto płyn mózgowo-rdzeniowy, który jest w nich wytwarzany, pomaga utrzymywać mózg we flotacji i obniżyć poziom ciśnienia śródczaszkowego.

Zmiany spowodowane różnymi zaburzeniami

Jak wspomnieliśmy, jedną z funkcji komór jest utrzymać kształt i stabilność zestawu encephalon. W rzeczywistości, w różnych zaburzeniach, w których występuje utrata masy neuronalnej, komory mózgowe rozszerzają się, zajmując wolną przestrzeń. Oto niektóre zmiany, które powodują pewien wpływ na komory mózgowe.

Alzheimer

Choroba Alzheimera powoduje w całym swoim rozwoju pogorszenie i śmierć dużej liczby neuronów, zmniejszając gęstość neuronów w miarę postępu zaburzenia. Pusta przestrzeń jest wypełniona komorami, które rozszerzają się, by zająć miejsce.

  • Powiązany artykuł: „Alzheimer: przyczyny, objawy, leczenie i zapobieganie”

Schizofrenia

Kilka badań wykazało, że wiele osób ze schizofrenią ma większe komory.

Wodogłowie

Wodogłowie w zaburzeniu charakteryzującym się nadmiernym wytwarzaniem płynu mózgowo-rdzeniowego, brakiem równowagi między produkcją i resorpcją lub przez słabą cyrkulację tego płynu przez komory lub ich połączenia. To bardzo poważny problem może spowodować poważne następstwa lub nawet spowodować śmierć podmiotu z powodu kompresji struktur mózgu.

  • Powiązany artykuł: „Wodogłowie: przyczyny, rodzaje i zabiegi”

Zapalenie brzuszne

To jest zaburzenie opiera się na zapaleniu komór mózgowych. Podobnie jak w przypadku zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenie to może być niebezpieczne ze względu na nacisk wywierany przez komory na resztę układu nerwowego. Ponadto zakażenie komór może powodować zmiany w płynie mózgowo-rdzeniowym lub układzie naczyniowym, co może doprowadzić do zapalenia mózgu.

Odnośniki bibliograficzne:

  • Kandel, E.R.; Schwartz, J.H.; Jessell, T.M. (2001). Zasady neuronauki. Madryt: McGraw Hill.