Przywództwo transformacyjne, co to jest i jak zastosować je do zespołów?

Przywództwo transformacyjne, co to jest i jak zastosować je do zespołów? / Organizacje, zasoby ludzkie i marketing

Przywództwo transformacyjne to nowy kamień milowy podczas zarządzania zespołami i ustalania dynamiki pracy, w której wszyscy wygrywają. Przywódcami transformacyjnymi są ci, którzy bezpośrednio wpływają na zmiany, które zachodzą w społeczeństwie, mają wyjątkową charyzmę i troskę, aby pozostać wierni swoim wyznawcom.

Jak wskazuje słowo „trans”, jest to zmiana wizji, perspektywy i postawy wobec innych osób z ćwiczeniami przywódczymi. Niektóre z najważniejszych wartości tego modelu są Uczciwość, altruizm lub etyka.

  • Powiązany artykuł: „10 cech osobowości lidera”

Jakie są podstawowe zasady tego modelu?

Przywództwo transformacyjne okazało się reprezentatywne dla „kultury zmian”, począwszy od wskazania chęci wyeliminowania indywidualistycznego egoizmu, przezwyciężenia jego ograniczeń i iść w kierunku dobra wspólnego.

Grupa, instytucja, zespół roboczy lub jakikolwiek podmiot z więcej niż 3 członkami jest kierowany tak, aby jego członkowie rozwijać i wzmacniać ich zdolność do rozwiązywania problemów zbiorowo.

W ten sposób zawsze oczekuje się, że członkowie grupy spełnią oczekiwania powyżej oczekiwań owoc wysokiej motywacji przekazuje przywódca transformacyjny.

  • Powiązany artykuł: „Rodzaje motywacji: 8 źródeł motywacyjnych”

7 podstawowych cech przywództwa transformacyjnego

W tej części przeanalizujemy główne punkty wdrożenia modelu opartego na przywództwie transformacyjnym.

1. Duch motywacyjny

Biorąc pod uwagę wartości, które składają się na lidera transformacji, a mianowicie kreatywność, moralność, etykę i entuzjazm, cały zestaw wywołuje u jego naśladowców pewien stopień motywacji, którego inne modele nie osiągają.

Przekształć członków grupy, ponieważ model jest ściśle związany z rozwojem człowieka, uczestnictwo, a przede wszystkim samoocena pracowników, która będzie bardziej skuteczna przy wzajemnej współpracy.

2. Charyzma

Przywództwo transformacyjne potrzebuje liderów o wysokich dawkach charyzmy, powyżej kwalifikacji zawodowych i zachęca do tego stosunku do innych poprzez przykładne zachowanie.

Ten typ funkcji dana jest przez szacunek i zaufanie że liderzy transformacji zyskują z czasem, co pozwala na bezpośredni wpływ na pozostałych członków, którzy stają się wzorami do naśladowania.

  • Możesz być zainteresowany: „Jak ludzie, którzy nas przyciągają i urzekają?”

3. Generowane są wiązania emocjonalne

W chwili ostrej konkurencji, wymagań zawodowych i stresu w pracy model transformacyjny pozwala na bliższe otoczenie i większą afektywność. Jego liderzy są stale odpowiedzialni za zaspokajanie potrzeb i obaw na poziomie indywidualnym każdego członka grupy.

4. Współpraca i pomoc są zaakcentowane

W tej dynamice grupowej dane przywództwo może również wymagać pewnej „dodatkowej” odpowiedzialności wobec przywódcy bezpośrednio adres większości propozycji i sugestii od swoich podwładnych, tworzenie horyzontalnej skali uczestnictwa.

Należy o tym pamiętać dobrym liderem nie jest ten, kto wydaje rozkazy i narzuca zasady, ale ten, który jest zaangażowany we wszystkich członków organizacji, przejmując obowiązki, gdy wymaga tego sytuacja.

5. Efekt domina

Ze względu na charakter i dynamikę modelu zwolennicy lub członkowie zespołu przyjmują postać przywódcy transformacyjnego. Aktywny udział we wszystkich rodzajach decyzji, kiedy ten moment tego zażąda, ci sami robotnicy będą pełnić rolę przywódcy podczas jego nieobecności.

To jest, że na specjalne okazje lider musi nauczyć się delegować z resztą kolegów z klasy, aby nie przerywać rozwoju kolektywu.

6. Interaktywność i korporacjonizm

Organizacje, które przyjmują przywództwo transformacyjne, zazwyczaj pracują w dynamicznym środowisku. Lider zobowiązuje się do utrzymywania swoich pracowników na bieżąco z szkolenie, aktualizacja i rozwój nowych technologii.

Im więcej członków grupy widzi, że firma lub instytucja dba o nich, najbardziej zaangażowani i oddani będą z firmą.

7. Zwiększ kreatywność

Owoc uczestnictwa i protagonizmu członków grupy, przywódców transformacyjnych zachęcać do kreatywności, ujawniając nowe pomysły przez członków grupy.

Lider nie musi być jedynym odpowiedzialnym lub maksymalnym autorytetem przy przedstawianiu rozwiązań lub sposobów wykonywania nowego wyzwania. Musimy mieć perspektywę na przyszłość, aby stosować najlepsze metody, pozostawiając konwencjonalne przywództwo.

  • Powiązany artykuł: „14 kluczy do zwiększenia kreatywności”

Są wyjątkowe przypadki

Będąc idealnym „archetypem” dla przyszłych pokoleń, nie jest całkowicie doskonały. Musimy być bardzo ostrożni, wiedząc, gdzie iw jakim środowisku pracy musimy ustąpić miejsca transformacyjnemu modelowi przywództwa.

Na przykład w firmie lub organizacji, w której dynamika pracy jest stabilna, liniowa i których działania lub zadania są raczej mało zmienione, zaleca się zastosowanie nieco bardziej klasyczny model, taki jak model transakcyjny, ponieważ członkowie cieszą się pewnym statusem, są ekspertami w swojej dziedzinie i mają samokontrolę.

  • Powiązany artykuł: „Rodzaje przywództwa: 5 najpopularniejszych klas przywódczych”