Test osobowości - 16 czynników (16 PF)

Test osobowości - 16 czynników (16 PF) /

Jednym z najczęściej stosowanych testów oceny osobowości jest 16-czynnikowy test osobowości Cattella (znany również jako 16 PF). Ten test osobowości online Jego głównym celem jest opisanie różnych osobowości populacji za pomocą analizy czynnikowej.

Według psychologa Cattella każdy z czynników osobowości (wrażliwość, abstrakcja, otwartość na zmiany ...) jest jak kawałek, który kształtuje nasz sposób widzenia świata i zachowania w społeczeństwie. The bezpłatny test online który jest przedstawiony poniżej, jest równoległą wersją wyżej wspomnianego testu Cattell, a jego właściwości metryczne są tak dobre lub nawet lepsze niż właściwości oryginalnego testu.

¡Odważ się wykonać ten test 16 PF i odkryj, jak się miewasz według 16 czynników osobowości!

Wyniki uzyskane w tych testach są orientacyjne, ponieważ diagnoza musi być zawsze przeprowadzana przez profesjonalnego psychologa.