Test czułości

Test czułości /

Definiujemy wrażliwość emocjonalną jako skłonność do dawania się ponieść emocjom czułości i współczucia. Podobnie możemy również rozumieć to jako zdolność rozumienia wewnętrznych uczuć i uważania emocji za ważną część naszego życia. Ta cecha jest bardzo obecna w ludziach poświęconych światu literatury, muzyki i malarstwa.

Jednak wrażliwość może przekształcić się w cechę osobowości znaną jako PAS (Wysoce wrażliwa osoba) lub nadwrażliwość emocjonalna. Wysoce wrażliwi ludzie postrzegają bodźce w sposób bardziej intensywny niż reszta świata, wytwarzając bardzo emocjonalne reakcje, które czasami są trudne do zrozumienia. Jeśli chcesz wiedzieć więcej, możesz przeczytać te wskazówki dla bardzo wrażliwych osób.

Poniższy test czułości zbiera główne cechy bardzo wrażliwych osób, a ich wynik może określić poziom wrażliwości. ¿Czy chcesz wiedzieć, czy jesteś kimś PAS? Następnie odważ się to zrobić test czułości.

Wyniki uzyskane w tych testach są orientacyjne, ponieważ diagnoza musi być zawsze przeprowadzana przez profesjonalnego psychologa.