Teoria potrzeb Maslowa

Teoria potrzeb Maslowa / Rozwój osobisty i samopomoc

Abraham Maslow jest jednym z największych przedstawicieli psychologii humanistycznej. Teoria potrzeb Maslowa zawiera analizę czynników, które wpływają na rozwój, motywację i osobiste spełnienie człowieka. Składa się z piramidy, która hierarchizuje ludzkie potrzeby. Jego teoria uzyskuje bardzo wizualną informację poprzez skonstruowanie obrazu piramidy, który zawiera pięć różnych sekcji, które opisujemy w tym artykule w psychologii online. Oto pięć głównych punktów Teoria potrzeb Maslowa.

Możesz być również zainteresowany: Jak pokonać potrzebę indeksu uznania i zatwierdzenia
  1. Potrzeby fizjologiczne
  2. Potrzeby bezpieczeństwa
  3. Potrzeba przynależności
  4. Potrzeby rozpoznawania
  5. Samorealizacja

1. Potrzeby fizjologiczne

Tuż u podstawy tej piramidy Maslowa znajdują się aspekty pierwszej konieczności w odniesieniu do życia i dobrobytu istoty ludzkiej. Z tego zaspokojenia potrzeb fizjologicznych człowiek może posuwać się w kierunku samorealizacji, osiągając inne cele, które znajdują się na różnych poziomach tego obrazu. W tej grupie podstawowe potrzeby są grupowane, na przykład, jedzenie, odpoczynek lub schronienie. Te podstawowe potrzeby łączą się z pragnieniem natychmiastowości. Na przykład pragnienie picia wody, gdy czujesz pragnienie. Lub też pragnienie odpoczynku po dniu intensywnej pracy. Motywacja osoby jest ukierunkowana na ten natychmiastowy koniec w tym konkretnym kontekście.

2. Potrzeby bezpieczeństwa

W następnej części tej piramidy znajdują się te potrzeby, które są dostosowane do tego celu. Drugi krok odpowiada potrzeba ochrony, bezpieczeństwa i stabilności. Dzięki temu pozycjonowaniu przed rzeczywistością, gdy podstawowe potrzeby zostaną zaspokojone, istota ludzka szuka źródła bezpieczeństwa, z którego podejmuje decyzje, które przekraczają natychmiastową chwilę i łączą się z projektem życiowym opartym na krótkim lub długim termin.

Na przykład wyszukiwanie a bezpieczeństwo ekonomiczne poprzez pracę, która zapewnia miesięczny dochód. Dom Jest także manifestacją tęsknoty za bezpieczeństwem poprzez dobre samopoczucie własnej przestrzeni. W związku z tym jest to jeden z powodów, dla których niepewność i troska o okres długotrwałego bezrobocia lub niestabilności pracy mogą powodować tak wiele cierpienia, narażając na ryzyko zaspokojenie tej ważnej potrzeby.

3. Potrzeba przynależności

W trzecim kroku piramidy potrzeb Maslowa jest potrzeba miłości, uczucia i przynależności do grup. Społeczny wymiar istoty ludzkiej objawia się poprzez związki, które ludzie tworzą między sobą, budując nowe historie. Więzi społeczne, które zapewniają Zakorzeniony w grupie i doświadczenia, które dodają znaczenia teraźniejszości miłości, zaufania, przyjaźni, miłości i towarzystwa w obliczu samotności.

Poprzez to spotkanie z innymi osoba wykracza poza własną indywidualną rzeczywistość, ustanawiając więzi społeczne z innymi. Te powiązania z innymi są ważnym źródłem szczęścia. Co więcej, człowiek również zna siebie w czasie, gdy dzieli się z innymi. Z tej potrzeby wynika znaczenie umiejętności społecznych.

4. Potrzeby rozpoznawania

W poniższej sekcji piramidy Maslowa, która opisuje jedną z najbardziej znanych teorii motywacji, są te potrzeby, które są powiązane z poczucie własnej wartości człowieka. Potrzeby społeczne opisane w poprzedniej sekcji łączą się z tym nowym celem, który prowadzi do wartości środowiska.

To uznanie może nie tylko wyrażać bezwarunkowy podziw, który człowiek czuje wobec kogoś na poziomie zawodowym, ale także własną wizję, jaką człowiek ma o sobie i wycenę, czyli pojęcie własnej osoby i poczucie własnej wartości. Więzi społeczne są ważne i cenne, ale tak samo więź, którą dana osoba utrzymuje z nimi. Ta rzeczywistość odzwierciedla także wymiar społeczny człowieka, a co za tym idzie jego indywidualną istotę.

5. Samorealizacja

Szczyt piramidy Maslowa prowadzi do tego wezwania do samorealizacji poprzez poszukiwanie szczęścia, do którego przybywa człowiek, gdy zaspokoi potrzeby opisane w poprzednich punktach. Ten krok odpowiada rozwój potencjału i rozwój osobisty. W tej części samorealizacji odnajdujemy także rozwój osobisty i społeczny, duchowość i osobiste poszukiwania.

Wszystkie części tej piramidy są ważne i mają poczucie własnej wartości, w hierarchii zharmonizowanej z istotą ludzką, ponieważ dodatkowo spojrzenie na samorealizację ma integralne podejście do potrzeb. Nie jest możliwe dotarcie do tego punktu piramidy bez pokrycia podstawowych potrzeb.

Każda istota ludzka, która osiąga ten stan piramidy Maslowa, pisze swoją własną historię samorealizacji poprzez podejmowanie decyzji, wolność, poszukiwanie sensu, rozwój misji, praktykowanie wartości osobistych i osiągnięcie celów.

Ten artykuł ma charakter czysto informacyjny, w psychologii internetowej nie mamy zdolności do diagnozowania ani zalecania leczenia. Zapraszamy do pójścia do psychologa, aby w szczególności zająć się twoją sprawą.

Jeśli chcesz przeczytać więcej artykułów podobnych do Teoria potrzeb Maslowa, zalecamy wejście w naszą kategorię rozwoju osobistego i samopomocy.