Rodzaje przywództwa biznesowego

Rodzaje przywództwa biznesowego / Zarządzanie i organizacja biznesu

Przywództwo jest niezbędne, aby prowadzić zespół różnych ludzi, którzy współpracują w celu osiągnięcia wspólnych celów w ramach tego samego projektu. Przywództwo nie jest wrodzone, ale jest doskonalone w praktyce doświadczenia. Z kolei każdy profesjonalista personalizuje model przywództwa oparty na własnym sposobie bycia. ¿Jakie są najczęstsze style, które mogą zainspirować Cię do wykonywania swoich funkcji? W Psychology-Online podajemy rodzaje przywództwa biznesowego.

Możesz być także zainteresowany: stylami przywództwa według indeksu Goleman
  1. Rodzaje przywództwa według psychologii
  2. Partycypacyjne przywództwo w firmie
  3. Transformacyjne przywództwo w firmie
  4. Rodzaje przywództwa biznesowego: trener liderów
  5. Przywódca lidera
  6. Charyzmatyczne przywództwo w firmie
  7. Optymistyczne przywództwo w firmie

Rodzaje przywództwa według psychologii

Definiujemy przywództwo jako zdolność do zarządzania grupą ludzi i kierowania ich motywacji do wspólnego celu. Wszystkie osoby mają potencjał, by zostać liderami. Istnieją jednak różne rodzaje i style przywództwa.

Przed rozpoczęciem czytania tego artykułu na temat rodzajów przywództwa biznesowego zalecamy wykonanie poniższego testu przywództwa z wynikami. Również w tym teście można znaleźć styl przywództwa według Golemana.

1. Przywództwo partycypacyjne w firmie

Lider, który przyjmuje tę rolę, inspiruje zespół poprzez styl, który dąży do ciągłego doskonalenia wyników poprzez klimat organizacyjny który daje głos pracownikom.

Utwórz środowisko pracy, w którym uzyskujemy wartość. Dlatego jest to metodologia wzmacnia integralny udział członków zespołu. Ma to konstruktywny wpływ na organizację, która rozwija swój potencjał ewolucji dzięki pomysłom i punktom widzenia osób zajmujących różne pozycje w schemacie organizacyjnym. Z kolei ta możliwość zwiększa również wewnętrzną motywację pracowników, którzy czują się częścią przestrzeni, w której ich głos jest brany pod uwagę.

2. Transformacyjne przywództwo w firmie

Liderem transformacji jest ten, który motywuje członków zespołu stać się jego najlepszą wersją, generując ten wpływ nie tylko poprzez słowa, ale także przez przykład. W ten sposób członkowie zespołu modelują wzorowe i godne podziwu zachowania tego mentora. Pracownicy uzyskują większe wyrównanie poziomu zaangażowania i zaangażowania w kulturę organizacyjną. Ten rodzaj przywództwa ceni osobę jako siłę napędową zmian. Kiedy transformacja dociera do serca zespołu, wyniki również się poprawiają.

3. Rodzaje przywództwa biznesowego: trener liderów

Innym z najwybitniejszych profili w biznesie jest profil trener liderów. Osoba, która ma zdolność i kreatywność do poszukiwania konstruktywnej zmiany w organizacji z udziałem aktorów, którzy są częścią tego systemu, aby przyczynić się do tego celu, kładąc nacisk na zysk, jaki ta ewolucja może przynieść.

Coaching staje się surowym materiałem tego stylu przywództwa poprzez zdolność aktywnego słuchania, świadomej obecności, potężnych pytań, relacji, asertywnej komunikacji i definiowania stymulujących celów. Lider trenera obserwuje odległość, która oddziela bieżącą sytuację od pożądanego stanu. Odległość między dwoma punktami jest związana z planowaniem.

4. Opiekun lidera

Właściwe skupienie się na tym styl przywództwa To kładzie nacisk na doświadczenie profesjonalisty, który z jego roli kieruje innymi w procesie uczenia się, dzieląc się nauczaniem, szkoleniami i wzmocnieniem. Jest to osoba, która oferuje proces ciągłego wsparcia, aby pielęgnować autonomię i potencjał członków tego zespołu, poprawiając umiejętności, umiejętności, zasoby i kompetencje. Współpracownicy obserwują lidera mentora jako nauczyciela, który wzbudza zaufanie i bliskość w podejmowaniu decyzji.

5. Charyzmatyczne przywództwo w firmie

Ten typ lidera uosabia charyzmę u pierwszej osoby dzięki jej doskonałości umiejętności komunikacyjne słowny i cielesny. Przekazuje przesłanie o entuzjazmie, motywacji i zaangażowaniu w codzienną pracę. Ta charyzma wywołuje podziw w środowisku. Ten podziw jest bodźcem rozpoznawczym dla tych, którzy są zaangażowani w rozwój strategii zmian, które zakładają przewagę konkurencyjną dla organizacji. Jednocześnie, z punktu widzenia umiejętności ludzkich i społecznych, to uznanie charyzmatu sprawia, że ​​współpracownicy łączą się emocjonalnie z przywódcą, którego uważają za bliskiego i nadchodzącego..

Charyzmatyczny lider to profesjonalista, który wyróżnia się umiejętnością empatia i twoja sympatia. Ale oprócz tego są aktywnymi liderami w pracy, którzy starają się stworzyć nową rzeczywistość dzięki własnemu wpływowi i wpływowi zespołu. ¿Jakie jest ryzyko charyzmatycznego przywództwa? Wizja lidera, którą mają inni, może zmieniać się w czasie z powodu pewnych okoliczności i czynników pracy. Dlatego może to również warunkować uznanie tego charyzmatu, jeśli pracownicy zmienią swoją opinię na temat wizerunku tej osoby..

6. Optymistyczne przywództwo w firmie

Kiedy wyobrażasz sobie ideał środowiska pracy, w którym rozwijasz się osobiście, jest prawdopodobne, że nie tylko marzysz o opisie cech charakterystycznych pracy, ale także o czynniku ludzkim. Firma składa się z ludzi. Poziom radości i szczęścia wzrasta z konstruktywnego i przyjemnego środowiska. The optymistyczne przywództwo to ten, który dba o ten czynnik, zawsze łącząc optymizm i realizm.

The wpływy myślenia w emocjach i uczuciach. Z kolei płaszczyzna emocjonalna znajduje odzwierciedlenie w akcji. Optymistycznym liderem jest ten, który ma optymistyczną wizję i wierzy w zdolność do osiągnięcia tego celu poprzez plan działania. ¿Jak zmaterializował się optymizm w codziennej pracy? Na przykład przywódca nie tylko obserwuje każdego pracownika w perspektywie ich aktualnej rzeczywistości, ale także możliwości ich wzrostu i ewolucji. Jest świadomy zalet i cech członków zespołu. Optymistycznym liderem jest profesjonalista, który karmi emocjonalną pensję pracowników poprzez ziarno radości.

Ten artykuł ma charakter czysto informacyjny, w psychologii internetowej nie mamy zdolności do diagnozowania ani zalecania leczenia. Zapraszamy do pójścia do psychologa, aby w szczególności zająć się twoją sprawą.

Jeśli chcesz przeczytać więcej artykułów podobnych do Rodzaje przywództwa biznesowego, zalecamy wejście w naszą kategorię Zarządzanie i organizacja biznesu.