Psychofarmakologia

Zastosowania Zopiklonu, mechanizm działania i działania niepożądane

W ostatnich latach leki Z stały się popularne, rodzaj leków nasennych, które rywalizują z benzodiazepinami jako lekami z wyboru dla...

Ziprasidon stosuje i działania niepożądane tego leku

Leki przeciwpsychotyczne lub neuroleptyki są lekami psychotropowymi, które stosuje się do leczenia problemów psychotycznych, takich jak schizofrenia, chociaż czasami mają...

Wortioksetyna i działania niepożądane psychofarmaceutyków

Leki psychiatryczne lub psychologiczne, podobnie jak pozostałe leki farmakologiczne, nie są idealne. Dlatego badania w dziedzinie farmacji mają zasadnicze znaczenie...

Viloxazine wykorzystuje i skutki uboczne tego leku

Tworzenie nowych leków do zwalczania wszelkiego rodzaju chorób i zaburzeń, zarówno psychicznych, jak i fizycznych, jest dynamicznym procesem, w którym...

Vilazodona (leki przeciwdepresyjne) zastosowania i skutki uboczne

Jedną z cech leczenia farmakologicznego jest to, że nie zawsze działają one w taki sam sposób u wszystkich pacjentów. Stąd...

Zastosowania wenlafaksyny, działania niepożądane i środki ostrożności

Istnieje prawie tyle samo rodzajów i podtypów leków przeciwdepresyjnych, ile jest zaburzeń i stanów z objawami depresyjnymi lub lękowymi. To...

Lek eliminujący złe wspomnienia

W 2013 r. Ambitny projekt badawczy promowany przez Uniwersytet w Bazylei, przy współpracy kilku uniwersytetów, najwyraźniej służył do znalezienia związki...

Stosuje trimipraminę i działania niepożądane tego leku przeciwdepresyjnego

Trimipramina jest lekiem stosowanym w leczeniu głównie stanów depresyjnych, chociaż jest również przepisywana w przypadku zaburzeń snu i lęku, a...

Trifluoperazyna wykorzystuje i działania niepożądane tego leku przeciwpsychotycznego

Trifluoperazyna jest lekiem przepisywanym w celu leczenia niektórych objawów schizofrenii. Dzieje się tak dlatego, że ma ważne działanie na szlaki...